All for Joomla All for Webmasters

Vertrouwenspersoon Muller&vanDijk Weesp

Hier kunt u de vertrouwenspersoon vinden van Muller&vanDijk Weesp

Vertrouwenscontactpersoon

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste contact op de club wanneer iemand te maken krijgt met voor hem of haar grensoverschrijdend gedrag. Je kunt bij de VCP terecht voor een eerste vertrouwelijk gesprek.

De aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon is een belangrijke ondersteuning voor een veilig sportklimaat.

Grensoverschrijdend gedrag
Dit is een ruim begrip in de sport. We spreken van grensoverschrijdend gedrag als er sprake is van ‘Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd (Sporttuchtrecht Blauwdruk SI, 2018).’

Dit gedrag kan verschillende vormen aannemen, zoals agressie, pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Maar ook matchfixing, doping en integriteitsschendingen, zoals fraude of belangenverstrengelingen zijn zaken die niet in een gezond sportklimaat thuishoren.

Vertrouwenscontactpersoon Tennisschool Muller&vanDijk
Muller&vanDijk heeft Lisette Bavelaar bereid gevonden om de rol van VCP op zich te nemen.

Wat doet de VCP?
De VCP is niet werkzaam bij Tennisschool Muller&vanDijk en opereert geheel onafhankelijk. Je kunt bij haar terecht voor een eerste gesprek. Ze neemt je serieus, luistert naar je verhaal en wijst je de weg naar mogelijke oplossingen of vervolgstappen.

Wie kunnen terecht bij de VCP?
Alle leden (senioren en junioren), medewerkers, vrijwilligers, trainers en eventueel andere externe partijen die met Tennisschool Muller&vanDijk Weesp te maken hebben kunnen terecht bij de VCP.

Hoe is de VCP te bereiken?
VCP Lisette Bavelaar is bereikbaar via: 06 82 26 87 71

De VCP staat in nauw contact met het Centrum voor Veilige Sport Nederland (CVSN), maar je kunt het CVSN uiteraard ook rechtstreeks benaderen, via telefoonnummer: 0900 20 25 590 of kijk op centrumveiligesport.nl

M&vD gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken.