All for Joomla All for Webmasters

Lesreglement

Datum laatste aanpassing: 1 oktober 2017

 1. Een lesuur bestaat uit 50 minuten les en 10 minuten zelfstandig inspelen. Hierdoor heeft de trainer 10 minuten om naar de wc te gaan, materialen ophalen etcetera.
 2. Bij onwerkbaar weer behoudt de tennisschool het recht de reguliere training te vervangen door theorietraining of conditietraining. De training wordt dan als gegeven beschouwd.
 3. Indien trainingen uitvallen, trainingen die niet door ziekte van de leraar of een aan de leraar toe te rekenen oorzaak uitvallen, zal de volgende regeling worden getroffen. Bij het uitvallen van les hebben we de regeling dat de eerste keer voor rekening van de tennisschool is, de tweede keer voor de rekening van de cursist, derde keer voor rekening tennisschool etc.
 4. Geplande inhaallessen die door weersomstandigheden niet kunnen doorgaan, worden niet ingehaald.
 5. De trainingen gaan altijd door, tenzij door de trainer afgemeld. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de trainers.
 6. Trainingen die om welke reden dan ook verzuimd worden (ook ziekte, blessure, verhuizen etc.) door de cursist zijn voor rekening van de cursist.
 7. Bij verhindering van de leerling kan de leerling zelf een “derde” persoon van hetzelfde niveau als invaller verzorgen. Deze persoon moet echter wel lid zijn van de vereniging waarop wordt getraind. Dit alles in overleg met de trainer.
 8. Muller&vanDijk behoudt het recht om inschrijvingen te weigeren om wat voor reden dan ook.
 9. Bij uitval van training door ziekte van de leraar of een aan de leraar toe te rekenen oorzaak zal de trainer worden vervangen of zullen de trainingen worden ingehaald.
 10. De leerling is verplicht om in tenniskleding en tennisschoenen de training te volgen. Komt de leerling niet in tenniskleding en/of tennisschoenen behoudt de trainer het recht om de leerling te weigeren voor de training.
 11. Indien de trainers dit noodzakelijk achten, kunnen wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden.
 12. U kunt zich tot maximaal 2 weken voor aanvang van de cursus terugtrekken. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, met opgaaf van reden.
 13. Na inschrijving vindt geen restitutie van het lesgeld meer plaats. Ook als de cursus door u voortijdig moet worden afgebroken vindt geen restitutie plaats. Er mag wel een vervanger van gelijke sterkte deze trainingen overnemen.
 14. Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen. Bij niet correct invullen van het formulier zijn financiële consequenties voor rekening van de cursist.
 15. Alle informatie over lesduur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. Muller&vanDijk heeft het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren, en zal haar klanten hiervan op de hoogte brengen.
 16. Muller&vanDijk kan niet garanderen dat de groep waar u voor inschrijft, ook daadwerkelijk tot deze groepsgrootte komt. Indien een groep niet voldoende deelname (min. 3 van 4 en min.6 van 8) heeft behoudt Muller&vanDijk het recht om de groep te laten vervallen.
 17. Het volgen van lessen en het gebruik van de (baan)faciliteiten geschiedt volledig op eigen risico. De trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel. De trainers zijn verder niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen, zowel op als rond de tennisbaan en de baanfaciliteiten. Een eventuele aansprakelijkheid zal nooit verder gaan dan de vergoeding van de schade zoals gedekt door de verzekeringsmaatschappij van Muller&vanDijk.
 18. U bent verplicht om lid te zijn van de vereniging waar u uw trainingen volgt.
 19. Als u de factuur ontvangen heeft, dient u deze binnen 14 dagen te voldoen. De factuur zal verstuurd worden bij aanvang van de cursus.
 20. Als u na 14 dagen niet heeft betaald, ontvangt u de 1e herinnering.
 21. Als u niet binnen 14 dagen na het ontvangen van de 1e herinnering heeft betaald stuurt Muller&vanDijk een 2e herinnering en is Muller&vanDijk genoodzaakt 10 euro administratiekosten in rekening te brengen. U heeft 7 dagen de tijd om de factuur alsnog te voldoen.
 22. Als u niet binnen 7 dagen na het ontvangen van de 2e herinnering heeft betaald stuurt Muller&vanDijk  een aanmaning en is Muller&vanDijk genoodzaakt om 25 euro administratiekosten in rekening te brengen.
 23. Na het versturen van de aanmaning en deze is niet binnen 5 dagen voldaan, zal de betaling uit handen worden gegeven aan een incassobureau en heeft Muller&vanDijk het recht u de tennisles te ontzeggen. U blijft verplicht om de factuur te voldoen.
 24. Wilt u in 2 termijnen betalen of heeft u vragen over betalingen kunt u altijd bellen met ons.
 25. De genoemde prijzen op het inschrijfformulier zijn per persoon.
Vragen over het lesreglement?

M&vD gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken.